GDPR

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI SPECIAL

De ce avem nevoie de datele dumneavoastră?

Pentru identificare și pentru a vă putea oferi serviciile medicale de care aveți nevoie. Prelucrarea datelor dumneavoastră se face in conformitate cu prevederile legale specifice din domeniul sănătății.

Ce date prelucrăm?

 • Date de identificare: nume, prenume, Codul Numeric Personal, serie și număr de act de identitate, localitate de domiciliu, obținute din actul de identitate;
 • Date de contact: telefon, e-mail;
 • Date sensibile: date privind sănătatea, date biometrice;
 • Detalii de plata: date financiar – bancare, contul bancar, adresa de facturare;
 • Imaginea

 

Scopul și temeiurile legale de prelucrare:

Datele dumneavoastră sunt prelucrate  pentru prestarea efectivă a serviciilor medicale, in scopul îndeplinirii unor obligații legale ale SC ALFMED SRL, în vederea stabilirii diagnosticelor medicale, în scopuri de medicină preventivă sau a muncii, de administrare de îngrijiri si tratamente medicale, pentru gestionarea serviciilor de sănătate, în interesul legitim al companiei in cazuri documentate.

Perioada de stocare

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe durata prestarii serviciilor medicale, iar ulterior vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus sau perioada de timp prevazută de dispozițiile legale in domeniul sănătății, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale SC ALFMED SRL.

Locul prelucrării datelor tale:

Datele sunt colectate stocate și utilizate in Romania.

Cine mai poate avea acces la datele tale:

 • Autoritățile competente din domeniul sănătății;
 • Organe competente, Organe de cercetare;
 • Prestatori de servicii de marketing și alte servicii similare, în cazul in care avem consimțământul dumneavoastră pentru activități de marketing, feed-back, profilare.

 

Drepturile dumneavoastră:

 • Dreptul de acces vă permite sa obțineți din partea noastră o confirmare a faptului ca se prelucrează sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date prelucrăm;
 • Dreptul la rectificarea datelor presupune ca aveți dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete, fără întârzieri nejustificate din partea noastra;
 • Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fara întârzieri nejustificate. Dreptul de a solicita ștergerea datelor va fi aplicabil când datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate sau când datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii lor, sau când datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră va opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor;
 • Dreptul la opoziție presupune ca in orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situatia particulară in care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul la portabilitatea datelor presupune că aveți dreptul de a primi datele care vă privesc si pe care ni le-ați furnizat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract si numai daca aceasta a fost realizată prin mijloace automate;
 • Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creare de profiluri, presupune faptul ca aveți dreptul de a refuza aceste prelucrări care pot produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă pot afecta in mod similar intr-o masură semnificativă;
 • Dreptul de retragere a consimțământului: Consimțământul poate fi retras oricand. Retragerea consimțământului nu afecteaza legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

Cum vă puteți  exercita drepturile: solicitările pot fi transmise prin

 • completarea unui formular la recepție
 • email la adresa alfmed17@yahoo.com
 • prin poștă la adresa str. Bld Dacia, bl 17, ap 3, Craiova;
 • In cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul primit din partea SC ALFMED SRL, vă veți adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal